Vastgoed en huurrecht

Vastgoed en huurrecht

U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij vastgoed. En met uw huurder of verhuurder kunt u van mening verschillen over vele zaken. Zo kan er een geschil ontstaan over het onderhoud of de huurprijs van de woning of bedrijfsruimte. Ook is het mogelijk dat u overlast ondervindt van uw buren.

Mr. Reichenbach staat u bij in geval van geschillen rond (onder)aanneming, oplevering, (verborgen) gebreken, funderingsproblemen en de koop en verkoop van onroerend goed.

U kunt bij hem ook terecht voor advies bij geschillen voor wat betreft onderhoud, huur en onderhuur, renovatie, het beoordelen en opstellen van huurovereenkomsten, huurprijswijzigingen en ontruiming.

Uiteraard staat hij u ook bij in juridische procedures.

Kortom, u kunt altijd terecht voor een constructieve oplossing.