Ondernemersrecht

Ondernemersrecht

Ondernemen is keihard werken. Het draait om kansen zien en grijpen. Meerwaarde leveren, afspraken maken, risico’s lopen en problemen en uitdagingen het hoofd bieden. Ondernemen is in juridisch opzicht ook een compliceerde bezigheid. U krijgt te maken met een verscheidenheid aan contracten en voorwaarden die kunnen leiden tot conflicten.  

Mr. Reichenbach gaat u niet vertellen hoe u zaken moet doen, maar helpt u met de juridische facetten van uw onderneming. 

Laat hem uw contracten beoordelen en/of opstellen, zodat u zich kunt focussen op uw onderneming. Bij conflicten informeert hij u tijdig en goed over uw juridische positie en uw juridische mogelijkheden, zodat u goed kunt beslissen hoe u verder gaat met uw conflict. Probeert u alsnog in onderling overleg tot een oplossing te komen of moet de kwestie voorgelegd worden aan een rechtbank?

Kiest u voor het laatste dan zorgt mr. Reichenbach voor maximaal resultaat door uw verhaal met overtuiging bij de rechter over het voetlicht te brengen.