Letselschade

Letselschade

Indien u letselschade heeft geleden door toedoen van iemand anders, kunt u deze persoon hiervoor aansprakelijk stellen. Dat geldt niet alleen voor de schade die u nu hebt geleden, maar ook voor de schade die u in de toekomst hierdoor kunt ondervinden, doordat u bijvoorbeeld minder moet gaan werken vanwege blijvende gezondheidsklachten.

Is het voor u lastig te overzien hoe en waarvoor u de andere partij aansprakelijk kunt stellen? Mr. Reichenbach helpt u graag. Hij stelt u op de hoogte van uw rechten en plichten en is sterk in het afdwingen van een maximale schadevergoeding. De kosten voor zijn rechtshulp brengt hij in rekening bij de veroorzaker van de schade.

Bij mr. Reichenbach is uw verhaal niet een dossier, maar een persoonlijk verhaal. Er wordt door hem veel aandacht besteed aan open en persoonlijke communicatie met de cliënt. Dat vindt hij buitengewoon belangrijk, omdat hij sterk gelooft in een gezamenlijk gedragen afdoening en zodoende bevredigende afronding van de zaak.